Vzorové testy

 

Zkouška úroveň A

Forma: písemná - 1 test

Jazyk: čeština

Délka trvání: 120 minut

Místo realizaceAkreditovaná zkušební centra EBC*L

 

Testy obsahují otevřené otázky a jsou zaměřeny na praktické porozumění dané problematice, nikoli na "přepisování definic". Celkem najde uchazeč v testu 20 otázek a jednu případovou studii. K úspěšnému složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 75 z celkových 100 bodů.

 

Ukázka testu zde.

Vzorové řešení zde.

 

 

Zkouška úroveň B

Forma: písemná - 2 testy (část 1 + část 2)

Jazyk: čeština

Délka trvání: 180 minut

Místo realizaceAkreditovaná zkušební centra EBC*L

 

Testy obsahují otevřené otázky a jsou zaměřeny na praktické porozumění dané problematice, nikoli na "přepisování definic". Celkem najde uchazeč v obou testech vždy  15 otázek a jednu případovou studii. K úspěšnému složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 60 z celkových 90 bodů v každém z testů.

 

Zkušební otázky jsou standardizované, stejně jako celý proces organizace zkoušek. Zkoušky mohou být prováděny pouze v akreditovaných zkušebních centrech, která jsou zárukou jednotnosti průběhu zkoušky a dodržování standardů kvality. Ty se vztahují nejen k organizaci zkoušky, ale samozřejmě i k vyhodnocování testů. Veškeré testy jsou proto hodnoceny odborníky (nezávislými hodnotiteli) v oblasti Business Administration.

 

Ukázka testu část 1 zde.

Vzorové řešení část 1 zde.

 

Ukázka testu část 2 zde.

Vzorové řešení část 2 zde.