Proč EBC*L

 

Přínosy EBC*L pro zaměstnavatele

 

Systém EBC*L Vám

  

 • pomůže zlepšit komunikaci uvnitř podniku
 • zajistí určitý stupeň znalostí pro podnikatelskou činnost a řízení podniku uvnitř organizace
 • pomůže zaměstnancům porozumět Vašim podnikatelským záměrům
 • poskytne ucelenou metodiku pro další vzdělávání zaměstnanců včetně následného testování
 • přináší mezinárodně uznatelný standard kvalifikace, založený na striktním dodržování kvality

 

Přínosy EBC*L pro zaměstnance a osoby na trhu práce

 

EBC*L přináší znalosti a kompetence, které 

 

 • jsou předpokladem pro profesionální postup a další rozvoj ve firmě  
 • jsou základem pro podnikatelský nebo manažerský úspěch v oblasti obchodu
 • prokazují know how držitele certifikátu
 • jsou nezbytné pro všechny manažery a podílníky, kteří vstupují do významných rozhodnutí a mají vliv na nasměrování podnikatelského záměru
 • představují dovednosti a schopnosti držitele certifikátu přijímat nové možnosti a výzvy

 

Certifikát EBC*L

 • prokazuje ověřitelné individuální znalosti a dovednosti
 • představuje konkrétní doklad o vzdělávání v praxi, a deklaruje tak porozumění důležitosti celoživotního vzdělávání
 • potvrzuje kompetence nabyté i neformálním vzděláváním či praxí
 • zajistí mezinárodní uznatelnost kvalifikace
 • představuje konkurenční výhodu a zvyšuje cenu držitele certifikátu na trhu práce

 

Přínosy EBC*L pro studenty

 

Certifikát EBC*L je

 

 • mezinárodně uznatelné potvrzení Vašich znalostí
 • důkazem, že držitel má dostatečné znalosti pro vstup do světa podnikání
 • konkurenční výhodou na trhu práce
 • kvalifikačním standardem pro oblast Business Administration